Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Kamila Stachera, ul. Broniewskiego 3/64, 95-200 Pabianice – jako osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem pracownia@kamiart.pl

Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, odstąpić od umowy, złożyć reklamację czy po prostu skontaktować się ze mną. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mnie danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

* KEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków – w celu przechowywania danych na serwerze,

* Poczta Polska S.A., ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu dostawy zamówień do klientów,

* InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – w celu dostawy zamówień do klientów,

* Serwis Apaczka.pl, którego właścicielem jest Alsendo sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa – w celu dostawy zamówień do klientów,

* Fakturownia Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu przetwarzania danych osób, dla których wystawiana jest faktura lub rachunek.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Składanie zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury i rachunki

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiam Ci fakturę lub rachunek, to w tym celu przetwarzam Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury lub rachunku. Ponadto, wszystkie wystawione faktury i rachunki uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, to przekazujesz dane w niej zawarte, a ja te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przeze mnie prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony https://kamiart.pl
3. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony https://kamiart.pl może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje, że pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystać z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

Inne technologie

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące Twoje działania podejmowane w ramach strony https://kamiart.pl:
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony https://kamiart.pl

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony https://kamiart.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona https://kamiart.pl
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o Twojej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony https://kamiart.pl i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną https://kamiart.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.