Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.kamiart.pl prowadzony jest przez firmę
KamiArt – Daniel Stachera,
ul. Władysława Broniewskiego 3/64,
95-200 Pabianice
NIP: 7311652056, REGON: 100730511,
Organ rejestrujący: Prezydent Miasta Pabianice
Wpis do EDG nr 23613
tel. 664-980-792,
e-mail: pracownia@kamiart.pl zwaną dalej Sprzedającym.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.kamiart.pl

§2a. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE

1. Średni czas realizacji zamówienia (od ostatecznej akceptacji do wysłania towaru do Kupującego wynosi:
od 5 do 10 dni roboczych (szczegóły w “Procedurze zakupu” znajdującej się w opisie każdej kolekcji).

2. Projekty zaproszeń i zawiadomień wykonujemy do zamówienia (nakładu) minimum 30 sztuk, a więc minimalna ilość zamówienia to 30 sztuk zaproszeń lub zawiadomień jednego rodzaju.

3. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne i dokładne wypełnienie formularza zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą mailową.

5. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.

6. Potwierdzonego, zaakceptowanego oraz opłaconego zamówienia nie można anulować.

7. Dla niezdecydowanych istnieje możliwość zamówienia “próbki” wybranego zaproszenia wysyłanej pocztą. Informacje na temat zamówienia “próbek” znajdują sie na stronie: http://www.kamiart.pl/probki/

8. W przypadku dodruku – minimalny nakład to 10 szt. zaproszeń lub zawiadomień jednego rodzaju (według jednego projektu).

§2b WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA BIŻUTERIĘ

1. Biżuteria oferowana w Sklepie jest wykonywane ręcznie, w związku z czym może się od siebie różnić.

2. Kolory biżuterii przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora

3. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, Zamówienie może zostać anulowane.

4. Wysłanie Przedmiotu następuje w terminie określonym w Sklepie.

5. W przypadku zamówienia więcej produktów, niż 1 czas realizacji może ulec przedłużeniu.

6. W trosce o zadowolenie Kupujących, Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość Produktów znajdujących się w ofercie była dostępna we wskazanych terminach.
Sprzedający poinformuje Kupującego o ewentualnych zmianach dotyczących dostępności Produktów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przed potwierdzeniem przyjęcia złożonego Zamówienia.
W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

7. Biżuteria jest wykonywane ręcznie na indywidualne zamówienie po dokonaniu płatności.
Biżuteria wykonana na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi.

§4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych.

2. Na życzenie Kupującego wystawiamy rachunek.

3. Kupujący dokonuje płatności przedpłatą:

Dane do przelewu:

Daniel Stachera
ul. Władysława Broniewskiego 3/64
95-200 Pabianice

Nr konta:
mBank
63 1140 2017 0000 4702 1030 9013

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Poprzez złożenie zamówienia rozumiany jest moment odesłania poprawnie i dokładnie wypełnionego formularza zamówienia.

§5. DOSTAWA

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej

– Paczka pocztowa priorytetowa – 17 zł
– List polecony priorytetowy (tylko “próbki”) – 10 zł
-Paczkomat InPost – 19zł

2. Koszty wysyłki zagranicznej naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami Poczty Polskiej i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki oraz Kraju dostarczenia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 2 ustawy o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 )

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KamiArt – Daniel Stachera,
ul. Władysława Broniewskiego 3/64
95-200 Pabianice

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis
(tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

2. Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres:

KamiArt – Daniel Stachera,
ul. Władysława Broniewskiego 3/64
95-200 Pabianice

lub adres e-mail:

pracownia@kamiart.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.

4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres:

KamiArt – Daniel Stachera,
ul. Władysława Broniewskiego 3/64
95-200 Pabianice

6. Zwrotowi nie podlegają produkty nieprefabrykowane,  wykonane na zamówienie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. REKLAMACJE

1. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.

Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:

KamiArt – Daniel Stachera,
ul. Władysława Broniewskiego 3/64
95-200 Pabianice

2. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru wstążeczek, koloru czy struktury papieru, a także koloru biżuterii nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

4. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na zaproszeniach, wkładkach i winietkach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma “KamiArt” nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2024 roku.